داس تک ستاره جمالی

کد کالا: AJ101-AJ102-AJ103-AJ104-AJ105-AJ106

     انواع مختلف: شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶

     ابعاد: ۳۲، ۳۹، ۴۲، ۴۷، ۴۹، ۵۱ سانتی متر متناسب با شماره داس

     وزن: ۱۳۰، ۲۹۰، ۳۱۰، ۳۷۰، ۳۹۰و۴۰۰ گرم متناسب با شماره داس

     کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

     نحوه انتخاب شماره مناسب: بستگی به کاربرد و منطقه مورد استفاده دارد

آلیاژ: CK45

رنگ: بدون رنگ ( سفید آهنی )

بسته بندی: بدون بسته بندی کاغذی، دارای لاستیک دهنه رنگ قرمز

کارتن: ۵۰ عددی

درجه کیفی: ۳

سرعت چکش کاری و تیزکاری: سریع

ماندگاری تیزی: کوتاه مدت

 

مناسب: مناطق سردسیر و علفهای با تراکم پوشش کم 

داس طرح اصفهان ۱ جمالی

کد کالا: AJE01

 انواع مختلف: تک شماره

 ابعاد: ۳۶ سانتی متر

 وزن: ۲۲۰ گرم

 کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

 آلیاژ: CK45

رنگ: بدون رنگ ( سفید آهنی )

بسته بندی: بدون بسته بندی کاغذی

کارتن: ۱۰۰ عددی

درجه کیفی: ۳

داس طرح نمین جمالی

کد کالا: AJN01-AJN02-AJN03-AJN04-AJN05-AJN06

 انواع مختلف: شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶

 ابعاد: ۳۲، ۳۹، ۴۲، ۴۷، ۴۹، ۵۱ سانتی متر متناسب با شماره داس

 وزن: ۱۳۰، ۲۹۰، ۳۱۰، ۳۷۰، ۳۹۰و۴۰۰ گرم متناسب با شماره داس

 کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

 نحوه انتخاب شماره مناسب: بستگی به کاربرد و منطقه مورد استفاده دارد

 آلیاژ: CK45

 رنگ: بدون رنگ ( سفید آهنی )

 بسته بندی: بدون بسته بندی کاغذی

 کارتن: ۵۰ عددی

 درجه کیفی: ۴

داس دو ستاره جمالی

کد کالا: AJ201-AJ202-AJ203-AJ204-AJ205-AJ206

     انواع مختلف: شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶

     ابعاد: ۳۲، ۳۹، ۴۲، ۴۷، ۴۹، ۵۱ سانتی متر متناسب با شماره داس

     وزن: ۱۳۰، ۲۹۰، ۳۱۰، ۳۷۰، ۳۹۰و۴۰۰ گرم متناسب با شماره داس

     کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

     نحوه انتخاب شماره مناسب: بستگی به کاربرد و منطقه مورد استفاده دارد

آلیاژ: CK60

رنگ: مشکی مات، با چاپ لیزری طرح تولیدی

بسته بندی: با کاغذ بسته بندی عرض ۱۱٫۵ سانتی، دارای لاستیک دهنه رنگ قرمز، به همراه ضمانت نامه

کارتن: ۵۰ عددی

درجه کیفی: ۲

سرعت چکش کاری و تیزکاری: متوسط

ماندگاری تیزی: متوسط

 

مناسب: مناطق معتدل و علفهای با تراکم پوشش متوسط

داس طرح اصفهان ۲ جمالی

کد کالا: AJE02

 انواع مختلف: تک شماره

 ابعاد: ۳۶ سانتی متر

 وزن: ۲۱۰ گرم

 کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

 آلیاژ: CK75

رنگ: نوک مدادی متالیک، با چاپ لیزری طرح تولیدی

بسته بندی: با کاغذ بسته بندی عرض ۱۰ سانتی متری، دارای لاستیک دهنه رنگ قرمز، به همراه ضمانت نامه و نشان طلایی آذرالماس

کارتن: ۱۰۰ عددی

درجه کیفی: ۱

سرعت چکش کاری و تیزکاری: کند

ماندگاری تیزی: طولانی

مناسب: همه مناطق و علفهای با تراکم پوشش بالا

داس سه ستاره جمالی

کد کالا: AJ201-AJ202-AJ203-AJ204-AJ205-AJ206

     انواع مختلف: شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶

     ابعاد: ۳۲، ۳۹، ۴۲، ۴۷، ۴۹، ۵۱ سانتی متر متناسب با شماره داس

     وزن: ۱۳۰، ۲۹۰، ۳۱۰، ۳۷۰، ۳۹۰و۴۰۰ گرم متناسب با شماره داس

     کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

     نحوه انتخاب شماره مناسب: بستگی به کاربرد و منطقه مورد استفاده دارد

آلیاژ: CK75

رنگ: نوک مدادی متالیک، با چاپ لیزری طرح تولیدی

بسته بندی: با کاغذ بسته بندی عرض ۱۰ سانتی متری، دارای لاستیک دهنه رنگ قرمز، به همراه ضمانت نامه و نشان طلایی آذرالماس

کارتن: ۵۰ عددی

درجه کیفی: ۱

سرعت چکش کاری و تیزکاری: کند

ماندگاری تیزی: طولانی

 

مناسب: همه مناطق و علفهای با تراکم پوشش بالا

داسغاله با دسته جمالی

کد کالا: AJD01

 انواع مختلف: تک شماره

 ابعاد: ۵۰ سانتی متر

 وزن: ۴۵۰ گرم

 کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

 آلیاژ: CK75

رنگ: نوک مدادی متالیک، با چاپ لیزری طرح تولیدی

بسته بندی: با کاغذ بسته بندی عرض ۱۰ سانتی متری، دارای لاستیک دهنه رنگ قرمز، به همراه ضمانت نامه و نشان طلایی آذرالماس

کارتن: ۵۰ عددی

درجه کیفی: ۱

سرعت چکش کاری و تیزکاری: کند

ماندگاری تیزی: طولانی

مناسب: همه مناطق و علفهای با تراکم پوشش بالا

داس گندم نشان جمالی

کد کالا: AJG01-AJG02-AJG03-AJG04-AJG05-AJG06

 انواع مختلف: شماره های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶

     ابعاد: ۳۲، ۳۹، ۴۲، ۴۷، ۴۹، ۵۱ سانتی متر متناسب با شماره داس

     وزن: ۱۳۰، ۲۹۰، ۳۱۰، ۳۷۰، ۳۹۰و۴۰۰ گرم متناسب با شماره داس

     کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

     نحوه انتخاب شماره مناسب: بستگی به کاربرد و منطقه مورد استفاده دارد

آلیاژ: CK45

رنگ: بدون رنگ ( سفید آهنی )

بسته بندی: بدون بسته بندی کاغذی

کارتن: ۵۰ عددی

درجه کیفی: ۴

داسغاله بدون دسته جمالی

کد کالا: AJD02

 انواع مختلف: تک شماره

 ابعاد: ۴۲ سانتی متر

 وزن: ۱۹۵ گرم

 کاربرد: مناسب علوفه سبز و خشک

 آلیاژ: CK75

رنگ: نوک مدادی متالیک، با چاپ لیزری طرح تولیدی

بسته بندی: با کاغذ بسته بندی عرض ۱۰ سانتی متری، دارای لاستیک دهنه رنگ قرمز، به همراه ضمانت نامه و نشان طلایی آذرالماس

کارتن: ۱۰۰ عددی

درجه کیفی: ۱

سرعت چکش کاری و تیزکاری: کند

ماندگاری تیزی: طولانی

مناسب: همه مناطق و علفهای با تراکم پوشش بالا

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به مجموعه آذر الماس بوده و هرگونه استفاده از مطالب و مقالات این سایت، پیگرد قانونی دارد.                                     web design : maarksho